ZAPYTANIA OFERTOWE

28 marca 2018
Zawiadomienie o wynikach postępowania na "Prowadzenie badania udziału przedsiębiorców objętych projektem w rynku zamówień publicznych"
Pobierz zawiadomienie

28 marca 2018
Zawiadomienie o wynikach postępowania na "Zapewnienie materiałów szkoleniowych w związku z prowadzeniem szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce"
Pobierz zawiadomienie

21 marca 2018

Zapytanie ofertowe (postępowanie w ramach rozeznania rynku) - Postępowanie na "Zapewnienie materiałów szkoleniowych w związku z prowadzeniem szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce"
Pobierz zapytanie

21 marca 2018
Zapytanie ofertowe (postępowanie w ramach rozeznania rynku)- Postępowanie na "Prowadzenie badania udziału przedsiębiorców objętych projektem w rynku zamówień publicznych"
Pobierz zapytanie
Image